Buradasınız:

Kurumsal Politikalarımız

 

 

 

Misyonumuz


Bölgenin ihtiyaçlarını en kısa süre içerisinde,istenilen kalitede karşılamak,AB standartlarına en kısa sürede ulaşmak için dökümantasyon çalışmalarına hız vermek,tüm personel ile sektöründe genişleyerek varlığını sürdürmek ve kalite düzeyini en üst noktalara taşımaktır.

Vizyonumuz


Çalışanlarına verdiği önemi,kurumsal kimliği ile güçlendirerek,sektörde örnek bir şirket olmak , müşteri memnuniyetini ön planda tutarak,bölgede ve Türkiye'de en çok tercih edilen şirket olma özelliğini korumaktır.

 

Değerlerimiz


► Topluma ve etik değerlerine saygı göstererek, dürüst ve güvenilir olmak,

► Müşteri memnuniyetini tüm faaliyetlerin odağında tutmak,

► Satış ve satış sonrası hizmetlerimizi aksaksız yürütmek,

► Çalışan memnuniyetine önem vermek, çalışanlarının sürekli gelişimine olanak tanımak,

► Hedef odaklı çalışarak tüm faaliyetlerde rekabetçi politikalar uygulamak,

► Markamızı en iyi şekilde temsil etmek, gelişmeleri yakından takip etmektir.

 

KALİTE POLİTİKAMIZ


 

Döküm İmalatı sektöründe faaliyet gösteren firmamız kalite yönetim sistemini en üst düzeye ulaştırabilmek için aşağıdaki hususlar doğrultusunda politikasını belirlemiştir.

► Müşteri memnuniyetini ön planda tutarak, taahhütlerimizi en iyi, en hızlı ve en ekonomik şartlarda gerçekleştirmek,

► Sürekli olarak sağlanan kalite imajı ve güvenilirliği ile bölgesinde ve Türkiye'de lider bir kuruluş olmak,

► Teknolojik ve sektörel gelişmeleri takip ederek çalışma şartlarımızı sürekli iyileştirmek,

► Hedeflere ulaşmak için kalite yönetim sistemimizin kurallarına uymak ve sistemimizi sürekli iyileştirmektir.

 

ÇEVRE POLİTİKAMIZ


 

Döküm İmalatı sektöründe faaliyet gösteren firmamız faaliyetlerini yerine getirirken ortaya çıkan çevre boyut ve etkilerini tespit ederek; 

► Bu etkilerin çevreye vereceği zararları ortadan kaldırarak veya en aza indirerek çevresel kirlenmenin önlenmesini sağlamak,

► Yürürlükte bulunan çevre ile ilgili yasal mevzuat ve idari düzenlemelere uymak,

► Müşterilerde, tedarikçilerde, çalışanlarda ve diğer ilgili taraflarda çevre bilincinin oluşturulmasını sağlamak,

► Tüm faaliyetlerde en etkin kullanım ile enerji ve diğer doğal kaynakların tüketimini en aza indirerek tasarruf sağlamak,

► Çevreye saygılı olmak ve gelecek nesillere iyi bir çevre bırakmak için sürdürülebilir bir çevre yönetim sistemi uygulamak ve sürekli iyileştirmek ana hedefimiz ve amacımızdır.

 

İŞCİ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ 


 

Döküm İmalatı sektöründe faaliyet gösteren kuruluşumuz faaliyetlerini en üst kalite seviyesinde yürütürken çalışanlarının iş sağlığı ve güvenliğinin istisnasız korunması ve çalışma ortamının sürekli iyileştirilmesi hususunu ana amaçları arasında değerlendirmektedir. Bu bağlamda aşağıdaki hususların teminini ve idamesini taahhüt ederiz.

► Önceden tedbir alarak iş sağlığı ve güvenliği risklerini ortadan kaldırmak yada en alt seviyeye indirerek kaza ve yaralanmaları önlemek,

► Yürürlükte bulunan İSG ile ilgili yasal mevzuat ve idari düzenlemelere uymak,

► Tüm çalışanların bireysel İSG sorumluluklarının farkında olmalarını sağlamak amacıyla eğitimler vermek,

► Kamu, özel sektör kuruluşları ve sivil toplum örgütleri ile edinilen İSG tecrübelerini karşılıklı olarak paylaşmak,

► İş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemimizi periyodik olarak gözden geçirerek sürekli iyileştirmek

 

 

 

  

Neredeyiz?

Sosyal Ağlardayız!

İletişim Bilgilerimiz

Home
ESKON METAL DIŞ TİC.LTD.ŞTİ.
Tatlıcak Mah. Vatan Sanayii Sit.
Kekçınar Sok. No: 54 Karatay/KONYA
Phone
+90 (0)332 342 2962
+90 (0)506 506 6844